lørdag 20. juni 2015

"Post Birken - litt analyse

Da har jeg hatt 5 hviledager! Eller sagt på en annen måte, de obligatoriske 2-3 etter en lang konkurranse, med 2 påfølgende hvor jeg ikke har rukket å trene. Men jeg får ta det som en bonus - og da har jeg ihvertfall ikke gått i samme fella som ifjor, å starte for raskt og for hardt etterpå.
Etter et slikt arrangement er det greit å analysere litt hva jeg har gjort i forkant, sett i forhold til året før. Så nå har jeg tatt for meg Garmin Connect og regnet i vei...

Regnskapets time....
Og det at de to lengste løpene iår føltes tunge tror jeg enkelt kan forklares med at jeg har mange færre kilometer i beina denne våren. Ifjor hadde jeg mellom "rennet" og "løpet" 292 km med joggesko, mens det iår ble kun 209. Det er 30% forskjell.
Jeg har identifisert 3 grunner til det:
- Rekordtidlig vår pga lite snø, og med det gode løpeforhold tidlig
- Hjemmepåske med "treningscamp", og tilhørende lange løpeturer. Årets påske var skiturer på fjellet.
- Jeg var ukependler, med 5 min arbeidsvei i uka, mot 2,5 time på tog og t-bane hver dag nå. De ekstra timene ble brukt til mer trening ifjor.

Det ser jeg spesielt på syklingen - hittil i år har jeg syklet 224 km, mot 443 ifjor. Det er dobbelt så mye! Hjelp - hvordan kompenserer jeg for det?

Det får bli gjenstand for analyse nr 2...men dagens treningstur var ihvertfall på sykkel.

Dagens tur gikk til Lilloseter


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar